Home » Chronisch Ziek » Carole, deelneemster aan een klinische studie: “Ik wilde graag bijdragen aan het onderzoek”
Chronisch ziek

Carole, deelneemster aan een klinische studie: “Ik wilde graag bijdragen aan het onderzoek”

In samenwerking met
In samenwerking met

Als het medisch onderzoek grote vooruitgang maakt, is dat ook dankzij de mensen die
deelnemen aan klinische studies, een cruciale schakel in de therapeutische ontwikkelingen. Om die reden ging Carole – zoals vele anderen – naar de Pfizer Clinical Research Unit (PCRU) in Brussel. Een gesprek.

Waarom heb je beslist om deel te nemen aan een klinische studie?

Carole: “Zeven jaar geleden had ik al aan klinische studies deelgenomen. Onlangs heb ik besloten om deel te nemen aan een andere studie, die als doel had na te gaan hoeveel van het geneesmiddel er in de moedermelk terechtkomt als het ingenomen wordt door een vrouw die borstvoeding geeft. Dat is een probleem dat mij en mijn omgeving treft, want er zijn heel wat geneesmiddelen die je niet mag innemen als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Helaas stoppen sommige vrouwen daardoor sneller met het geven van borstvoeding. Ik wilde graag bijdragen aan het onderzoek op dat vlak.”

Wat waren de voorwaarden om aan het onderzoek te kunnen deelnemen?

C.: “Algemeen genomen moet je een goede lichamelijke en psychische gezondheid hebben om aan klinische studies deel te nemen. Ik ben ‘gescreend’, wat betekent dat ik een reeks onderzoeken ondergaan heb om na te gaan of ik in aanmerking kwam voor de studie: bloed- en urineonderzoeken, een elektrocardiogram enz. Aangezien deze studie ging over de hoeveelheid geneesmiddel in de moedermelk, moest je nog borstvoeding geven – wat bij mij het geval was. Je moest ook negatief testen op COVID-19. Alles wordt duidelijk en helder uitgelegd: je krijgt vooraf een informatiebrochure en een kalender, zodat je met kennis van zaken kunt beslissen om deel te nemen.”

Kreeg je een financiële vergoeding?

C.: “Ja, van ongeveer een gemiddeld maandloon. In het totaal heeft de deelname, van het selectiebezoek tot de telefonische afsluiting, ongeveer 7 weken geduurd, met vijf dagen die in het ziekenhuis doorgebracht werden.”

Hoe is de klinische studie verlopen?

C.: “Tijdens de vijf studiedagen in het ziekenhuis verbleven we in de kliniek, waar we ook eten kregen. Mijn baby van zeven maanden bleef bij mij. Het ziekenhuis heeft alles gedaan om ons in de beste omstandigheden te ontvangen. De omkadering was top en het personeel was sympathiek. Ze deden er alles aan opdat je je niet zou vervelen: er zijn een terras, een filmzaal, gezelschapsspellen, boeken enz. Er hing ook echt een goede sfeer.”

Waren er dingen waar je in het begin bang voor was?

C.: “Aangezien het doel van de studie was om het geneesmiddel in onze moedermelk te onderzoeken, mocht ik gedurende die vijf dagen geen borstvoeding geven, terwijl ik daarna wel borstvoeding wilde blijven geven. Ik maakte me dus vooral zorgen dat mijn baby niet goed zou reageren en dat hij na die paar dagen geen borstvoeding meer zou willen. Maar tijdens en na de studie was er een vroedvrouw beschikbaar als dat nodig was. Uiteindelijk is alles goed verlopen en was mijn baby heel blij dat hij na het onderzoek weer borstvoeding kreeg.”

Jonathan Justine, verpleegkundige op de Pfizer CRU: “Elke dag is anders”

Bij klinische studies moet er een gedetailleerd protocol gevolgd worden. De verpleegkundigen van het team van Pfizer CRU zien er met precisie en fijngevoeligheid op toe dat de procedures goed gevolgd worden, zodat de kwaliteit en de integriteit van de studies gegarandeerd is. Jonathan Justine, verpleegkundige op de Clinical Research Unit van Pfizer in Brussel, vertelt hoe zijn werkdagen eruitzien.

“Onze taak als verpleegkundige is om te betrouwbaarheid van de klinische studies en de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Ze moeten hun medicatie in dezelfde omstandigheden krijgen en bij de gegevensverzameling moet een strikt protocol gevolgd worden. Het is mijn taak om de geneesmiddelen aan de deelnemers te overhandigen en vervolgens de gegevens te verzamelen – de bloeddruk meten, bloed- en urinestalen afnemen enz. We begeleiden de deelnemers en controleren hun reactie op het geneesmiddel, en dan vooral de bijwerkingen. Ik werk hier al twee jaar en ik hou enorm van mijn job: elke dag is anders. Ook de sfeer is super, we zijn een dynamisch en gemotiveerd team.”

Next article