Home » Zorg in Vlaanderen » Creatieve woonoplossingen voor vergrijzende babyboomers
Zorg in Vlaanderen

Creatieve woonoplossingen voor vergrijzende babyboomers

In samenwerking met
In samenwerking met

De vergrijzing van de babyboomgeneratie brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Tegelijk biedt ze echter ook enorme opportuniteiten voor flexibele en creatieve woonoplossingen die een mooie meerwaarde kunnen opleveren.

Tekst: Joris Hendrickx

Peter Vanmaldeghem

Founding Partner & CEO

Realis

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt zal er out-of-the-box moeten worden gedacht.

Nood aan flexibele en creatieve woonoplossingen

Vanmaldeghem: “Om een antwoord te bieden op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt zal er out-of-the-box moeten worden gedacht. De klassieke assistentiewoningen en het daarbij horende strenge regelgevende kader voldoen immers niet meer altijd aan de noden en wensen van de ‘forever young’ generatie. Er is een flexibeler concept nodig.”

“Flexflats zijn toegankelijk voor verschillende generaties en gezinsvormen, en ook voor kortere periodes beschikbaar.”

“Flexflats zijn toegankelijk voor verschillende generaties en gezinsvormen, en ook voor kortere periodes beschikbaar. De jongere categorie van mensen die hier zouden komen wonen, inclusief de nog jonge en actieve senioren, kunnen dan mee proactief instaan voor bepaalde zaken.”

Coördinator in zoektocht naar optimale oplossingen

“Vanuit Realis zetten we ons alvast sterk in om hierover na te denken en samen te werken met onze diverse partners binnen de sector. Omdat we al langer met deze actoren samenwerken en hen dus kennen, kunnen we meteen ook een coördinerende rol opnemen in de zoektocht naar een optimale oplossing”, legt Vanmaldeghem uit.

We maken projecten mogelijk die anders moeilijk realiseerbaar zijn.

“Zelf zijn we dus geen ontwikkelaar, maar een private real estate planner. Wij brengen projecten, exploitanten en bewoners samen tot één levensvatbaar geheel. We ontwerpen en denken mee, betrekken de juiste exploitanten en helpen zorgen voor financiering door als professionele tussenpartij en coördinator de stenen per unit te verkopen aan investeerders, die in return voor een rendement dat beter is dan papieren vastgoed dus eigenlijk het project faciliteren. Op die manier maken we projecten mogelijk die anders moeilijk realiseerbaar zijn.”

Realis wil twee doelgroepen zo evenwichtig mogelijk samenbrengen:

Investeerders zijn op zoek naar een goed rendement en kijken daarvoor naar betrouwbare vastgoedpartners.

– Huurders vervangen steeds meer de kopers van vroeger. Wonen zal in de toekomst immers steeds meer gezien worden als een dienst.

Pionier met focus op een veilig en zorgeloos rendement

Vanmaldeghem: “Als pionier waren we meer dan 15 jaar geleden de eersten die een woonzorgcentrum aanboden als een investeringsmogelijkheid voor gefractioneerde investeerders. Hetzelfde is recent gebeurd met herstelverblijven. Anderzijds zullen we ons op basis van onze marktkennis ook tijdig durven terugtrekken.

Hierdoor beperken we het risico voor onze partners. We gaan liever voor een trage maar veilige groei en hebben zo doorheen de jaren een trouw en terugkerend cliënteel opgebouwd van grote en kleine investeerders. Zij weten dat ze bij ons maximaal voordeel kunnen halen uit vastgoed, zonder de nadelen.”

“Naast zorg hebben we ook gepionierd in andere niches zoals studentenflats en woonvormen van de toekomst als YUST. Maar we bestrijken ook de andere niches van residentieel vastgoed zoals hotels, parkappartementen, future proof woningen, enz. Daarbij steunen we steeds op dezelfde pijlers: veilig, zorgeloos en degelijk rendement in verhouding tot de zekerheden, met tastbaar groeiende aandacht voor milieu- en maatschappelijk verantwoord investeren.”

Next article