Home » Zeldzame Ziekten » “Goedgekeurde therapieën zo snel mogelijk tot bij de patiënt krijgen”
Zeldzame Ziekten

“Goedgekeurde therapieën zo snel mogelijk tot bij de patiënt krijgen”

Symposium 17/01/2023: expertpanel met patiëntvertegenwoordigers, ziekenfondsen, clinici, academici, autoriteiten, RIZIV en de geneesmiddelenindustrie.

Er zijn steeds meer waardevolle immuun-, cel- en gentherapieën die we écht toegankelijk moeten maken voor de patiënten voor wie ze onmisbaar zijn, terwijl de ziekteverzekering de financiële middelen duurzaam moet kunnen mobiliseren om die terugbetaling te blijven financieren.

Eva Schoeters verwoordt het belang van vlotte markttoegang voor innovatieve geneesmiddelen in België: “Te veel patiënten met zeldzame aandoeningen hebben geen echte behandeling. Hun levenskwaliteit is vaak laag en er is geen vooruitzicht op grote vooruitgang of genezing. Als er dan een nieuwe en goedgekeurde therapie komt die kan genezen en levensreddend kan zijn – zelfs al zijn er nog onzekerheden – dan willen ze daar uiteraard toegang toe hebben. Er is immers geen alternatief voor hen”, aldus de directeur van RaDiOrg-Rare Diseases Belgium, de koepel voor mensen met een zeldzame ziekte.

“Als patiënten verwachten we dat elke betrokken partij bij het organiseren van markttoegang en terugbetaling er alles aan doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om een goedgekeurde therapie zo snel mogelijk tot bij élke patiënt te krijgen die er baat bij kan hebben. Patiënten voelen zich helaas vaak een machteloze toeschouwer bij heel dit proces.”

Multistakeholder overleg

Jo De Cock, voormalig topman van het Riziv, leidde in dat kader een overleg van patiënten en ziekenfondsen, artsen, het RIZIV, gezondheidsautoriteiten en de geneesmiddelenindustrie met als doel om samen oplossingen te vinden. Zij delen, zonder uitzondering, de fundamentele beginselen van onze gezondheidszorg: de combinatie van kwalitatieve zorg, snelle toegankelijkheid voor wie nood heeft aan een therapie, de betaalbaarheid van een therapie, een correct therapeutisch voordeel bij de behandeling en de blijvende solidariteit van de samenleving.

Dataverzameling en de juiste vergoeding

Er is een grote nood aan eenvoud en snelheid bij de besluitvorming rond markttoegang en terugbetaling. De eerste uitdaging is de noodzaak om alle data van effectieve behandelingen zeer professioneel te verzamelen. De ziekteverzekering moet immers enkel deugdelijke waardevolle behandelingen terugbetalen. De tweede uitdaging betreft de bepaling van de juiste vergoeding voor elk geneesmiddel. Soms is een hoge prijs bijzonder efficiënt, omdat de resultaten van de innovatieve interventie gewoon zo spectaculair zijn. Een overleg met alle stakeholders creëert een draagvlak voor nieuwe oplossingen die in een nieuw beleid kunnen worden uitgewerkt.


Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Inovigate.

Next article