Skip to main content
Home » Neurologie » “Hulpmiddel voor patiënten om hun parkinsonsymptomen op te volgen en te bespreken met hun zorgverlener”
Neurologie

“Hulpmiddel voor patiënten om hun parkinsonsymptomen op te volgen en te bespreken met hun zorgverlener”

MY PD-CARE is een vragenlijst voor parkinsonpatiënten die ervoor zorgt dat zowel de patiënt als de behandelende arts een beter zicht krijgt op het verloop van de ziekte. Neurologen dr. Bruno Bergmans en dr. Jo Leenders leggen uit.

Dr. Bruno Bergmans

Neuroloog AZ Sint-Jan Brugge & UZ Gent

Dr. Jo Leenders

Neuroloog Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

Welke meerwaarde biedt MY PD-CARE voor neurologen? 

Dr. Leenders: “De vergevorderde stadia van de ziekte van Parkinson worden gekenmerkt door complexe symptomen. Deze allemaal herkennen, is niet altijd makkelijk, terwijl de behandeling ervan uiteraard wel grondig verschilt. Dankzij deze gestandaardiseerde vragenlijst krijgen wij een duidelijk zicht op de huidige toestand van de patiënt.”

Dr. Bergmans: “Het rapport vat eigenlijk alle symptomen gestructureerd samen en helpt deze bespreekbaar te maken tijdens de consultatie.”

Hoe kan het patiënten helpen? 

Dr. Leenders: “Door het invullen van de vragenlijst krijgt de patiënt een beter zicht op zijn ziekteverloop. Wanneer dit wordt gedaan voorafgaand aan de consultatie bij de neuroloog, kan men net die klachten naar voren brengen die voor de patiënt echt belangrijk zijn.”

Dr. Bergmans: “Op de website mypdcare.eu bevinden zich ook video’s die op heel realistische wijze de verschillende symptomen weergeven. Dat helpt patiënten om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld on/off -fluctuaties en dyskinesie. Dat vereenvoudigt het gesprek tijdens een consultatie omdat de eigen notie van de ziekte beter is. Het is de bedoeling dat de neuroloog begrijpt wat de belangrijkste symptomen zijn en hoe die evolueren. Zo kan hij het beste advies geven om indien nodig de behandeling bij te sturen en zo de levenskwaliteit te verbeteren.”

Voor welke patiënten is een dergelijke vragenlijst nuttig? 

Dr. Bergmans: “Het kan voor een grote groep patiënten nuttig zijn, niet enkel bij mensen in een verder stadium van de ziekte van Parkinson. Het is belangrijk om al vroeg na een diagnose de fases van de aandoening bespreekbaar te maken en de verschillende therapeutische mogelijkheden toe te lichten.”

Dr. Leenders: “In vroege stadia kan het helpen om een zicht te krijgen op de evolutie van de aandoening. Voor patiënten waar fluctuaties beginnen te ontstaan en therapiewijziging aangewezen is, kan MY PD-CARE een hulp zijn om deze verschijnselen in kaart te brengen.”

Hoe ziet u het gebruik van MY PD-CARE in uw praktijk? 

Dr. Leenders: “De vragenlijst kan zowel op papier als online ingevuld worden, zodat elke patiënt er gebruik van kan maken. De ervaring leert dat bij zo’n projecten ook een belangrijke rol is weggelegd voor mensen uit de directe omgeving van de patiënt, zodat ook zij betrokken worden bij de behandeling.”

AbbVie SA/NV – BE-NEUP-230016 (v1.0) – Aug 2023

Next article