Skip to main content
Home » Neurologie » Diepe hersenstimulatie: neurologie en neurochirurgie bundelen de krachten
Expertvisie

Diepe hersenstimulatie: neurologie en neurochirurgie bundelen de krachten

Dr. Bruno Bergmans

Neuroloog

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Dr. Alexander Janssen

Neurochirurg

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Diepe hersenstimulatie is een uiterst geavanceerde ingreep. Multidisciplinaire screening en opvolging zijn daarom elementair. Dr. Bruno Bergmans en dr. Alexander Janssen vertellen over deze nauwe en vruchtbare samenwerking.

Bergmans: “In ons DBS-centrum zijn neurologie en neurochirurgie eigenlijk permanent met elkaar verbonden. Diepe hersenstimulatie houdt in dat elektroden in de hersenen worden geplaatst om bepaalde symptomen te onderdrukken.”

“De ziekte van Parkinson, essentiële tremor of dystonie kunnen zo behandeld worden. We zien vaak dat medicatie de eerste periode goed helpt, maar dat symptomen er na verloop van tijd minder op reageren. Vanuit onze multidisciplinaire samenwerking met de afdeling neurochirurgie, kunnen we dan een DBS-operatie overwegen en uitvoeren.”

Een hersen-navigatiesysteem

Janssen: “Tijdens een korte opname op de afdeling neurologie doen we een aantal standaardtesten. In overleg bepalen we of er wordt overgegaan tot een operatie. Zo’n operatie duurt doorgaans een halve dag of iets langer. Ook de neuroloog is uiteraard aanwezig. Eerst plaatsen we een frame en dient een nieuwe scan te gebeuren om vervolgens alle data in te laden in een specifiek navigatiesysteem.”

“De huidige software is dermate gesofisticeerd, dat het kiezen van de juiste locatie en het traject zeer accuraat en veilig gebeurt. De patiënt is meestal slechts lokaal verdoofd. Zo kunnen de neurologen belangrijke parameters, zoals het onmiddellijke effect en mogelijke bijwerkingen, opvolgen. De elektroden worden onderhuids verbonden met een soort pacemaker ter hoogte van de borst.”

Finetunen tot maximaal effect

Bergmans: “Het belangrijkste element van een DBS-procedure is de correcte plaatsing van de elektroden. Bij een optimale plaatsing zien we hele mooie resultaten. Tijdens de eerste 6 maanden na de ingreep zien we de patiënt frequent terug om de stimulatie te optimaliseren. Nadien zijn minder frequente aanpassingen nodig.”

“Het is belangrijk om voor ogen te houden dat DBS geen wondermiddel is. DBS werkt niet genezend. Alle symptomen zullen niet volledig verdwijnen, maar we zien wel een heel duidelijke verbetering van de klachten van de patiënt. Dit komt de levenskwaliteit van de patiënt significant ten goede.”

Next article