Skip to main content
Home » Medische Innovatie » Digitale vinger aan de pols kan mensenlevens redden
Sponsored

Watcherr vormt de digitale vinger aan de pols die continu mee een oogje in het zeil houdt naar het welbevinden van zorgbehoevenden. Die nood heeft men ook buiten België, waardoor het bedrijf momenteel een sterke expansie doormaakt.

Persoonsvolgend, flexibel en efficiënt

Frederick Pouders.

Frederick Pouders, Bestuurder & Co-founder bij Watcherr: “Watcherr is een persoonsvolgend gezondheidsmonitoring systeem dat veel meer kan bieden dan de klassieke intramurale oproepsystemen. Je kan er ook flexibel op doorbouwen. Dat kan met onze mobiele applicaties en apparaten, waaronder de Watcherr Lite en de Watcherr Pro. De Watcherr Pro beschikt o.a. over valdetectie, hartslagmonitoring en zuurstofsaturatiemonitoring, en heeft zelfs geofencing en spraak-tegenspraak functies.”

“In de markt van intramurale voorzieningen staan we scherp geprijsd, zeker gezien onze automatisch inbegrepen 5 jaar garantie en 24/7 technische ondersteuning. Een ander belangrijk speerpunt van Watcherr is de continue bereikbaarheid van de zorgvrager, zowel binnen- als buitenshuis. Daarnaast zijn vooral ook de automatische alarmen een grote meerwaarde. Zeker voor mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn.”

Intussen hebben we heel wat wereldspelers ontmoet die een grote interesse hebben.

Enorm potentieel voor expansie

“Momenteel breiden we volop uit buiten België. Zo faciliteren we de uitrol van 27 woonzorgresidenties in Schotland. Daarnaast voorzien we er ook twee voorzieningen voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking. Via onze verdeler DigiNova zullen we nu eveneens de Emiraten kunnen aanboren. De focus ligt daar vooral op ondersteuning en telegeneeskunde na het ontslag uit het ziekenhuis en het faciliteren en kaderen van thuis wonen. Intussen hebben we ook heel wat wereldspelers ontmoet die een grote interesse hebben”, vertelt Pouders.

“We maken nu zelfs de overstap naar ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en de thuiszorg. Zo hebben we al enkele thuiszorgklanten die gelinkt zijn met thuiszorgcentrales. Moest de familie de oproep niet kunnen beantwoorden, dan is er nog steeds de zekerheid van een professionele 24/7 zorgcentrale.”

Automatische alarmen zijn een grote meerwaarde, zeker voor mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn.

Ook doorheen de tijd persoonsvolgend

Pouders: “De continuïteit van de zorg hangt af van de continuïteit van monitoring en dus data. Mensen evolueren doorheen de jaren. Ook het zorgantwoord moet dus telkens mee veranderen om zorg op maat te kunnen faciliteren.”

“Als de zorgvraag bescherming is omwille van dementie, dan kan een oproep automatisch worden gelanceerd indien een vooraf gedefinieerde zorgwekkende situatie zich voordoet. Ik denk bijvoorbeeld aan dwalen uit het huis, verloren lopen en niet meer terugkomen. Het verlaten van de ingestelde perimeter op een onlogisch moment activeert het alarm waardoor meteen ook de Geo/GPS tracking wordt gestart. Op die manier kan de situatie snel worden beteugeld, holt men niet achter de feiten aan en kunnen we mogelijks een mensenleven redden.”

Next article