Skip to main content
Home » Leven Met Kanker » Hoe kunnen we financiële problemen bij patiënten met kanker voorkomen?
Kanker

Hoe kunnen we financiële problemen bij patiënten met kanker voorkomen?

Wanneer mensen het harde verdict te horen krijgen dat ze kanker hebben, komt er vaak nog een tweede klap bij. De zware financiële kosten die vaak gepaard gaan met de vele behandelingen, zijn voor sommigen onbetaalbaar. Ward Rommel van Kom op tegen Kanker legt uit hoe dit kan voorkomen worden.

avatar

Ward Rommel

Expert Zorg & Behandelingen – Kom Op Tegen Kanker

Daniël, een alleenstaande man, lijdt aan slokdarmkanker en is palliatief. Hij heeft een inkomen van 1.230 euro per maand, net boven de armoedegrens van 1.115 euro. In 2018 moet hij 5.500 euro aan zorgkosten betalen, bijvoorbeeld aan sondevoeding. Zo wordt het voor hem erg moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen….

Hoewel we in België kunnen rekenen op een sterke verplichte ziekteverzekering, is Daniël niet alleen. 1.167 mensen die na een kankerdiagnose financiële problemen kregen, ontvingen in 2018 een tegemoetkoming van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Mensen die bij het Kankerfonds terechtkomen, leven vaak van een uitkering, bijvoorbeeld een ziekte-uitkering, die niet of nauwelijks boven de armoedegrens uitkomt. Hun zorgkosten bedragen gemiddeld zo’n 2.700 euro per jaar.

Niet alles terugbetaald

Meldingen van patiënten leren Kom op tegen Kanker wat die zorgkosten veroorzaakt. Soms gebruiken artsen behandelingen of diagnostische tests die nog niet worden terugbetaald.

1.167 mensen ontvingen in 2018 een tegemoetkoming van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker.

Een recent voorbeeld zijn de gen-expressieprofielen. Bij sommige patiënten met borstkanker helpen die om te bepalen of iemand baat heeft bij chemotherapie. Sinds dit jaar worden die tests terugbetaald in erkende borstklinieken, maar patiënten kregen de test al enkele jaren vóór de terugbetaling aangeboden en betaalden 2.700 euro.

Ook de zorg voor de neveneffecten van een kankerbehandeling kan duur zijn. Mensen met een hoofd-halskanker of slokdarmkanker hebben geregeld nood aan sondevoeding. Er is een terugbetaling, maar wie thuis verblijft moet nog een hoge eigen bijdrage betalen. Afhankelijk van het type sondevoeding, varieert die bijdrage tussen 240 euro en 800 euro per maand.

De zorgkosten van mensen die bij het Kankerfonds terechtkomen bedragen gemiddeld zo’n 2.700 euro per jaar.

Een andere bron van kosten zijn de ereloonsupplementen die niet-geconventioneerde artsen aanrekenen, bijvoorbeeld bij consultaties. Kiezen voor een geconventioneerde arts is niet altijd mogelijk, omdat er voor sommige specialismen erg weinig geconventioneerde artsen zijn.

Ten slotte komt er voor veel patiënten nog een opeenstapeling van kleinere niet-medische zorgkosten bij, bijvoorbeeld voor thuishulp en vervoer van en naar het ziekenhuis.

Maximumfactuur

Elke patiënt toegang garanderen tot optimale en betaalbare zorg is, voor de overheid en iedereen die actief is in de zorg, een uitdaging. Kom op tegen Kanker vraagt de volgende regering daarom om de maximumfactuur verder te versterken.

Op termijn moeten ereloonsupplementen aangerekend door artsen volledig verdwijnen.

De maximumfactuur beperkt de ziektekosten van een gezin tot een inkomensafhankelijk plafond. Het laagste plafond is nu 477,54 euro. Voor de laagste inkomens pleit Kom op tegen Kanker voor een bijkomend plafond van 250 euro. De maximumfactuur moet ook rekening houden met ziektekosten die nu nog buiten de maximumfactuur vallen, zoals voor sondevoeding.

Op termijn moeten ereloonsupplementen aangerekend door artsen volledig verdwijnen.Ten slotte moeten uitkeringen worden opgetrokken tot boven de Europese armoedegrens. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet meer hoeven aan te kloppen bij het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Kanker is zonder financiële problemen immers al erg genoeg.

Next article