Skip to main content
Home » Leven Met Kanker » Gezondheidsgids maakt kankerpreventie op maat mogelijk
Leven met Kanker

Gezondheidsgids maakt kankerpreventie op maat mogelijk

Domus Medica wil huisartsen in Vlaanderen en Brussel meer vertrouwd maken met de diensten van de Gezondheidsgids, onder andere door de uitwisseling met hun elektronisch medisch dossier verder te vereenvoudigen. “Op die manier werken patiënt en huisarts samen om kankerpreventie aan te bieden voor wie er echt baat bij kan hebben”, zegt dr. Frans Govaerts.

“Preventie van kanker kan op veel manieren. Zo kunnen eenvoudige aanpassingen in de levensstijl het risico op kanker verkleinen. Stoppen met roken of werken aan een rookvrije samenleving zijn daar enkele voorbeelden van.”

“Daarnaast is er kankerscreening. Artsen of overheden bieden eenvoudige testen aan bij mensen zonder klachten, om kanker in een vroeger stadium te vinden. Zo verhogen de kansen op een volledige genezing. Maar hier kan schijn bedriegen. Kanker in een vroeger stadium ontdekken, kan zo de indruk geven dat je daarna langer leeft, ook als de behandeling eigenlijk helemaal niets doet. Maar je leeft wel langer in de wetenschap dat je kanker hebt.”

Noodzakelijke opvolgonderzoeken

“Screeningtesten zijn echter geen diagnoses. Na een positieve test moeten er vanzelfsprekend opvolgonderzoeken gebeuren om uit te maken of er echt een kanker aanwezig is. Na een positieve screeningstest voor darmkanker gebeurt bijvoorbeeld steeds een coloscopie. En dat is nodig, want bij vijf van de zes positieve stoelgangstesten wordt tijdens de coloscopie namelijk geen kanker gevonden.”

Dr. Pat Wyffels kwam op het idee om al de onderwerpen over ‘gezond zijn en blijven’ onder te brengen in één overkoepelende vragenlijst: de Gezondheidsgids.

“Het is dus voor een burger, en ook voor vele artsen, niet eenvoudig om te beoordelen of een bepaalde screeningtest echt een meerwaarde is voor jouw gezondheid. Domus Medica promoot enkel screeningsonderzoeken waarvoor gevalideerde richtlijnen bestaan die aantonen dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Deze werkwijze is de beste waarborg dat de wetenschappelijke literatuur grondig werd doorzocht en beoordeeld. En dat ook de nevenwerkingen en de beperkingen werden overwogen.”

Vragenlijst in de cloud

“Aanvankelijk publiceerde Domus Medica voor elke aanbevolen preventieve actie – niet alleen kankerscreening – een aparte richtlijn. Tot dr. Pat Wyffels op het idee kwam om al de onderwerpen over ‘gezond zijn en blijven’ onder te brengen in één overkoepelende vragenlijst: de Gezondheidsgids. Die vragenlijst is ondertussen doorontwikkeld en in de cloud terechtgekomen. Je kan deze raadplegen op gezondheidsgids.be. De gids is gebaseerd op de beste wetenschappelijke gegevens en behandelt een breed spectrum van aandoeningen met adviezen voor burgers en links naar gespecialiseerde organisaties die extra hulp bieden. De burger kan de vragenlijst zelfstandig invullen en zelf beslissen of de ingevulde lijst doorgestuurd wordt naar de huisarts. Dat gebeurt via de beveiligde kanalen van e-health.”

“Het initiatief om de gezondheidsgids te raadplegen kan ook vanuit de huisartsenpraktijk komen. In dat geval worden de gegevens uit het patiëntendossier mee gebruikt voor het invullen van de vragenlijst en het formuleren van de adviezen.”

Next article