Skip to main content
Home » Infectieziekten » Waarom we jonge kinderen moeten vaccineren
Infectieziekten

Waarom we jonge kinderen moeten vaccineren

Door de uitbraak van COVID-19 is de meerwaarde van vaccinatie heel duidelijk geworden. Het kan een infectieziekte onder controle houden of zelfs elimineren. “Als het om kinderen gaat, vaccineren we in de eerste plaats om een kind zo gezond mogelijk te houden”, vertelt vaccinoloog Pierre Van Damme.

Prof. Pierre Van Damme, vaccinoloog Universiteit Antwerpen. Foto: Kind en Gezin.

“Vaccinatie bij kinderen maakt deel uit van een hele aanpak van gezond blijven, waar ook gezonde voeding, voldoende bewegen en tandenpoetsen bij horen. Bij een infectieziekte beslis je niet wanneer je eraan blootgesteld wordt, de infectieziekte kiest jou.”

“Door te vaccineren zorg je ervoor dat je kind weerstand opbouwt tegen ernstige infectieziekten. Je geeft je kind eigenlijk een rugzakje dat het meedraagt en beschermt. Pasgeborenen en baby’s hebben maar een klein rugzakje waardoor elke infectieziekte gemakkelijker vat op hen heeft en ernstige gevolgen kan hebben. Daarom moeten we hen extra beschermen. Hoe meer kinderen we bovendien vaccineren, hoe groter het maatschappelijk voordeel. Je zorgt ervoor dat de kiem niet van de ene op de andere persoon kan overgaan en zo kan je een ziekte op regionaal niveau uitroeien.”

“Als we een vaccinatiegraad van 95% halen, zijn we goed bezig. In die laatste 5% zitten moeilijk bereikbare kinderen, kinderen die een kankertherapie volgen of een ernstige immuunziekte hebben. Zij kunnen niet gevaccineerd worden, maar als hun vriendjes ingeënt zijn, genieten zij mee van die bescherming. Dat is het mooiste wat een maatschappij kan doen.”

Wat met schadelijke stoffen in vaccins?

“Het doel van vaccineren is om kinderen gezond te houden. We kennen de exacte samenstelling van vaccins en alles wat in een vaccin zit, moet er ook effectief inzitten. En dat uiteraard in een veilige hoeveelheid. Er circuleert jammer genoeg veel foute informatie.”

In sommige landen in Europa is de vaccinatiegraad echt zorgwekkend laag, waardoor er nu bijvoorbeeld opnieuw epidemieën van de mazelen uitbreken. We moeten dus waakzaam blijven.

“Neem bijvoorbeeld aluminium. Dat zit inderdaad in een vaccin, maar in een zeer veilige dosis en met een duidelijk doel. Het zorgt ervoor dat je meer antistoffen aanmaakt. Wist je trouwens dat je meer aluminium binnenkrijgt als je rondloopt in een stad of bepaalde dingen eet?

Wat wil je ouders nog graag meegeven?

“Vaccineren wordt vandaag door sommige ouders in twijfel getrokken. Vaak komt dat door foute informatie die op sociale media circuleert. Dat je als ouder bezorgd bent en het beste voor je kind wil, is heel normaal. Raadpleeg daarom je arts en Kind en Gezin als je informatie wil. Ze zullen je vertellen waarom vaccineren de meest verstandige keuze is. Je zorgt er zo voor dat je eigen kind én andere kinderen gezond groot worden.”

“In sommige landen in Europa is de vaccinatiegraad echt zorgwekkend laag, waardoor er nu bijvoorbeeld opnieuw epidemieën van de mazelen uitbreken. We moeten dus waakzaam blijven.”

Next article