Home » Immunologie » MS-patiënten blijken geen risicogroep voor COVID-19
Immunologie

MS-patiënten blijken geen risicogroep voor COVID-19

MS-patiënten hebben er door COVID-19 een onzekere periode opzitten. Gelukkig kregen zij en hun neurologen regelmatig adviezen die werden aangepast aan de voortschrijdende inzichten. Meer uitleg door prof. dr. Benedicte Dubois, voorzitter van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose (BSGMS).

Tekst: Joris Hendrickx

Prof. dr. Benedicte Dubois

Voorzitter

Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose (BSGMS)

“De BSGMS heeft als doel om de wetenschappelijke inzichten en de behandeling van multiple sclerose (MS) te stimuleren. We richten ons hierbij voornamelijk tot wetenschappers en neurologen. In die hoedanigheid hebben we uiteraard ook voor COVID-19 adviezen verstrekt. Bijkomend hebben we in deze uitzonderlijke situatie onze adviezen ook vertaald naar de patiënten toe. Via de medische adviesraad van de Nationale MS-Liga werden deze dan gecommuniceerd.”

Adviezen aangepast aan voortschrijdende inzichten

“Aanvankelijk gaven we vooral adviezen rond de preventieve hygiënische maatregelen. Aan artsen gaven we meer specifieke adviezen omtrent de behandelingen. Sommige medicatie kon worden verdergezet, maar in bepaalde gevallen leek het veiliger om de behandeling tijdelijk te onderbreken. Aan patiënten hebben we steeds duidelijk gemaakt dat ze hierover in overleg moesten gaan met hun neuroloog.”

Met de huidige informatie ziet het ernaar uit dat MS op zich geen reden zal zijn om mensen prioritair te vaccineren.

“Na verloop van tijd werd duidelijk dat MS of een MS-behandeling het risico op het krijgen van COVID-19 of het doormaken van een ernstigere vorm daarvan niet verhoogt. Wat wel een ongunstig effect heeft op het risico op en het verloop van COVID-19 zijn immobiliteit, leeftijd en onderliggende hart- en longziekten. Met deze nieuwe informatie hebben we aan alle neurologen laten weten dat ze eventueel uitgestelde behandelingen terug konden opstarten.”

Wachten op meer info over vaccin

“Met de huidige informatie ziet het ernaar uit dat MS op zich geen reden zal zijn om mensen prioritair te vaccineren. Wat wel bepalend kan zijn, is de mate van handicap, de leeftijd en de aanwezigheid van hart- en longziekten. Ook de behandeling kan hierin een rol spelen: afhankelijk van het type vaccin dat beschikbaar zal zijn, kan een vaccinatie wel of niet aangewezen zijn, of zal deze misschien niet aanslaan bij personen die bepaalde medicatie innemen.”


Biogen-70713 version 09/2020
Next article