Home » Chronisch Ziek » Wereld MS-Dag 2020: I connect, we connect
Chronisch Ziek

Wereld MS-Dag 2020: I connect, we connect

I Connect, We Connect
I Connect, We Connect
I Connect, We Connect

Hoe actueel kan een thema zijn? De Wereld MS-Dag, die nu zaterdag 30 mei plaatsvindt, heeft als thema I connect, we connect. Het gaat om verbondenheid en solidariteit. Dit thema was reeds eind vorig jaar gepland … en dan slaat de COVID-19 pandemie toe in maart.

De coronacrisis toont perfect aan wat het met een mens doet als die verbondenheid plots onder druk komt te staan en de evidentie van connectie wegvalt. Verbinding zoeken met anderen is diep menselijk en iets waar we als mensen en organisaties terecht stil bij moeten staan.

Solidariteitsactie voor personen met MS

En dat hebben we ook gedaan. 12 maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen en 100 vrijwilligers hebben gedurende de maanden maart en april met de 700 meest kwetsbare personen met MS (van ongeveer 4000 leden met MS) getelefoneerd. Het ging daarbij niet enkel om het menselijk contact, maar vooral ook over de vraag in hoeverre zij goed omkaderd bleven, of ze bij hun medicatie geraakten en of het contact met de buitenwereld in stand bleef.

Want laten we niet vergeten dat multiple sclerose nog steeds een ongeneeslijke chronische aandoening is met een onvoorspelbaar verloop. Helaas leidt dit voor de meeste personen met MS nog steeds tot meer beperkingen. Voor personen met MS die van dag tot dag moeten leven omdat voor hen elke dag anders is en sowieso heel bedachtzaam moeten omspringen met energie en mogelijke ziekteverwekkers, is deze pandemie immers heel bedreigend.

Omdat er ook een enorme behoefte bleek aan beweging (want niet bewegen houdt onder andere cardiovasculaire risico’s in), brachten wij in samenwerking met Move to Sport vzw, 8 oefenprogramma’s in beeld in de COVID-19 rubriek op onze website.

Solidariteit met MS-Liga Vlaanderen?

En dan deelt onze organisatie ook in de klappen van de –terecht- door de overheid genomen maatregelen. Alle inkomsten vallen plots weg, want de fondsenwervende activiteiten van onze vrijwilligers mogen niet meer plaatsvinden en dat voor een organisatie die voor meer dan 80% leeft van fondsenwerving. Komt daarbij dat onze vrijwilligers, meestal 65-plussers, zelf tot de risicogroep behoren en zo gaat alles op slot.

Maar ook dit najaar verliezen we alle inkomsten. De jaarlijkse MS-Campagne (verkoop van koekjes en chocolade) valt eveneens weg. Er komt immers geen toestemming vanwege de overheid en we krijgen ook duidelijke signalen dat onze campagne op de verkoopplaatsen niet mogelijk is. Vandaar onze oproep om ons dringend te steunen. Het kan niet zijn dat de MS-Liga ten onder moet gaan door deze coronacrisis. Daarom vragen wij jouw hulp!

Meer dan ooit solidariteit en verbinding

MS-Liga Vlaanderen is een levende organisatie. Het is mensenwerk. En mensen zijn er voor elkaar, zelfs in deze moeilijke tijden, net zoals onze personeelsleden en onze 350 vrijwilligers er zijn voor alle personen met MS, elke dag opnieuw. Het is hartverwarmend  om de filmpjes te bekijken die personen met MS veilig in hun kot gemaakt hebben gedurende de laatste maanden. Zij leren ons dat we vooral niet moeten kijken naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat wel nog kan. En daar putten we kracht uit om door te gaan.

Luc De Groote – directeur MS-Liga Vlaanderen vzw

Next article