Skip to main content
Home » Chronisch Ziek » Wearables: de digitale vinger aan de pols
Chronisch Ziek

Wearables: de digitale vinger aan de pols

Innovatieve tools kunnen zorgverleners ondersteunen bij het monitoren van patiënten.

E-health, en in het bijzonder wearables, helpen zorgprofessionals om tijdig en preventief in te grijpen wanneer er zich een probleem voordoet bij patiënten.

Tekst: Joris Hendrickx

Zorgverleners geraken steeds meer overwerkt. Ondanks dat deze ‘topsporters’ iedere dag weer het beste van zichzelf geven, kunnen ze niet altijd overal zijn en dus ook niet alles zien. Zelfs wanneer ze bij een patiënt zijn, blijven sommige erg subtiele tekenen vaak onopgemerkt. Om daar een antwoord op te bieden, leverden woonzorgcentra en ziekenhuizen al enorme inspanningen.

Er zijn vandaag ook heel wat innovatieve tools voorhanden die het monitoren van patiënten verder kunnen optimaliseren en zorgverleners kunnen ondersteunen in het garanderen van de continuïteit van de zorg. Een draagbaar monitoringsysteem dat met de patiënt meegaat – ongeacht waar ze zich bevinden – biedt in dat opzicht extra voordelen.

Snel en correct reageren bij noodgevallen

Wearables aan de pols zijn in staat om gedetailleerde en gepersonaliseerde gegevens over de fysieke en gedragspatronen van patiënten door te geven aan de zorgverlener. Je kan ze dus vergelijken met een digitale vinger aan de pols. Doet er zich een noodgeval voor, dan dient de wearable meteen ook als een noodsysteem. Met één druk op de knop kan de drager om hulp vragen.

Bovendien wordt zowel binnen als buiten de exacte locatie weergegeven. Zelfs wanneer de drager niet meer kan reageren – zoals bij een hartaanval – lanceert het systeem een automatische oproep en weet het zorgteam wat er waar aan de hand is om meteen de juiste zorg toe te dienen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zullen wearables in de toekomst ook proactief kunnen werken.

Kleine problemen aanpakken voor ze grote gevolgen hebben

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zullen wearables in de toekomst ook proactief kunnen werken. Dat wordt mogelijk door diverse parameters (hartslag, gangpatroon, eet- en slaappatroon,…) te capteren en vervolgens afwijkingen in die patronen te detecteren. Zorgverleners worden geïnformeerd over subtiele afwijkingen die kunnen leiden tot een verhoogd valrisico. Denk bijvoorbeeld aan een langere zittijd, kortere staplengte of het feit dat mensen vaker ondersteuning zoeken. Op die manier blijven deze risico’s in de toekomst niet langer onder de radar en kunnen échte problemen vaker worden voorkomen. De benadering verandert dus van ‘iemand is gevallen, ga helpen’ naar ‘iemand kan vandaag vallen, hou daar rekening mee’.

Ook voor andere zorgprofessionals én familieleden

Wearables beperken zich niet tot één zorgsector. Ze werken transversaal en gaan met de patiënt mee over de sectoren heen. Mits toestemming kunnen de gegevens gedeeld worden tussen zorgprofessionals en mantelzorgers zodat deze sneller en beter hulp kunnen bieden.

Elk nieuw monitoringsysteem zou multiplatform en dus compatibel moeten zijn met andere technologiespelers. Dat is immers cruciaal om synergieën tussen verschillende health technology bedrijven mogelijk te maken. Zo kunnen zij hun data, krachten en expertise bundelen om zo tot een optimale zorg te komen.

Next article