Skip to main content
Home » Chronisch Ziek » Grijs, wijs en zolang mogelijk thuis
Chronisch ziek

Grijs, wijs en zolang mogelijk thuis

In samenwerking met
In samenwerking met

VIVES-onderzoekers stelden zich de vraag of mensen wel voldoende voor technologische snufjes open staan. Wat bijkt? De meeste mensen zijn in het begin wat weigerachtig – want onbekend, is onbemind – maar na vorming en training veranderde die mindset helemaal.

Aline Ollevier

gediplomeerd ergotherapeut, docent en onderzoeker

hogeschool VIVES

“Je zou ervan versteld staan hoe snel mensen weg zijn met nieuwe technologische snufjes!” Aan het woord is Aline Ollevier, gediplomeerd ergotherapeut, docent en onderzoeker aan de hogeschool VIVES. Haar onderzoek spitst zich toe op gezondheidszorg. Naast medewerker van het ZorgLab bij VIVES is Ollevier ook een van de bezielers van het Age’in project. Daarin zoekt men naar een manier om ‘ouderen’ zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen en hun actieve levensstijl te behouden. Het Age’in project heeft twee pijlers.

Zo is er het buurtproject in Brugge rond eenzaamheid en werden twee demowoningen gebouwd in het hart van de stad. Daarnaast is er een deel dat zich binnen de muren van VIVES afspeelt.  Hier worden de technologische mogelijkheden onderzocht om mensen te helpen bij het langer en gezonder zelfstandig wonen. “Dat preventieve aspect is heel belangrijk”, benadrukt Ollevier. “Dit is een gezondheidsbevorderend project voor iedereen die ooit hulpbehoevend kan zijn, maar het nu nog niet is.” 

We onderzoeken de technologische mogelijkheden om mensen te helpen bij het langer en gezonder zelfstandig wonen.

Technologie

“We stelden ons de vraag of mensen wel voldoende voor technologische hulpmiddelen open staan. Je moet dan denken aan slimme drinkflessen, slaaprobots, smartwatches, luchtreinigingsapparaten, slimme weegschalen en… robotdieren”, lacht Ollevier. “We hebben die zaken eerst uitgetest op een doelgroep van een honderdtal deelnemers. Het resultaat loog er niet om: de meeste mensen zijn in het begin wat weigerachtig – want onbekend, is onbemind – maar na vorming en training stonden ze er toch wel voor open”, vat ze één van de belangrijkste conclusies van het onderzoek samen. 

“We zetten dan ook heel hard in op het veranderen van de ‘mindset’ van mensen.  Soms moet je eerst door een muur van wantrouwen heen. Een succesvolle strategie is om dan via de juiste ‘peers’ te gaan. Na het uitproberen zagen mensen de meerwaarde voor hun gezondheid , maar een bepaalde restgroep vond dat dan weer ‘niet nodig’. Het meest leerrijke in ons onderzoeksproces? Dat iets laagdrempelig maken, écht werkt”, klinkt het enthousiast.

“Neem nu de slimme drinkfles die aangeeft of je wel genoeg drinkt. Dat werkt via het stellen van (drink)doelen die dan worden doorgestuurd naar een app. Zo kan je een level van bewustwording creëren die je via de fysieke weg bijna niet kan bereiken.”

Toekomstmuziek

“We willen de projectresultaten verankeren in ons ZorgLab in de vorm van een bibliotheek waar zorgprofessionals gezondheidstechnologie kunnen uitproberen, aanleren en uitlenen. De feedback die we krijgen, koppelen we terug naar technologiebedrijven zodat zij zich nog beter kunnen afstemmen op noden in de zorg”, besluit Ollevier.

In samenwerking met:

Next article