Skip to main content
Home » Chronisch Ziek » “Gezondheidscrisis zorgt voor ongeziene innovatie en samenwerking”
Chronisch Ziek

“Gezondheidscrisis zorgt voor ongeziene innovatie en samenwerking”

Carine Boonen, Coördinator Flanders’ Care.
Carine Boonen, Coördinator Flanders’ Care.
Carine Boonen, Coördinator Flanders’ Care.

COVID-19 brengt gigantische uitdagingen met zich mee voor ons zorglandschap. Tegelijk toont deze crisis ook wat het potentieel is van een nauwe samenwerking tussen zorg en industrie. Carine Boonen, coördinator van Flanders’ Care, geeft haar visie.

“De coronacrisis heeft ons geleerd dat er een enorme marge is op wat de industrie te bieden heeft, en dat de zorgsector daar zelfs niet van op de hoogte is. Maar ook het omgekeerde is het geval. De zorgsector durft niet altijd de stap te zetten naar de ondernemerswereld om hulp te zoeken. Tijdens deze crisis hebben we nochtans gezien dat bedrijven plots andere oplossingen konden beginnen ontwikkelen en produceren om de zorgsector uit de nood te helpen. Beide partijen kunnen dus veel voordeel halen uit een nauwe samenwerking met elkaar.

Vlaams platform als ‘Best Practice’ binnen EU

Vanuit Flanders’ Care willen we daarom zorg en industrie samenbrengen om te kijken waar innovatie ons kan helpen om een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen die zich nu stellen. Eind maart lanceerden we hiervoor samen met Enterprise Europe Network een platform waar intussen al meer dan duizend actoren uit diverse landen en continenten zich registreerden. Elke actor wordt volgens strenge eisen gevalideerd, zodat men zeker is dat men met een betrouwbare partner kan samenwerken. De EU heeft dit platform zelfs uitgeroepen tot ‘Best Practice’, waardoor ze het nu in alle lidstaten aanbevelen. Het platform loopt nog tot eind 2021, dus ook voor de periode na de huidige crisis.

Zonder COVID-19 had beeldbellen nooit zo snel ingang kunnen vinden bij woonzorgcentra.

Wendbaarheid blijkt cruciaal

De productie van beschermingsmaterialen is een mooi voorbeeld van de wendbaarheid van onze ondernemingen. Meerdere Vlaamse bedrijven schakelden hier snel naar over. Daarnaast is er wereldwijd nog nooit zo hard en snel gewerkt aan een vaccin als nu. Overheden investeren ongeziene bedragen aan het onderzoek hierrond, veel meer dan bij vorige epidemieën.

Digitale tools bewijzen hun nut

Woonzorgcentra en centra voor personen met een beperking hebben de voorbije periode uitgebreid geëxperimenteerd met beeldbellen omdat dat een mooie manier is voor bewoners om hun dierbaren te kunnen zien en spreken. Zonder COVID-19 had dit nooit zo snel ingang kunnen vinden bij deze doelgroepen. Ook het belang van het elektronisch zorgdossier is dankzij deze crisis nogmaals aangetoond. Thuisverplegers en huisartsen konden zo onmiddellijk en vanop afstand zien of een patiënt getest is geweest en wat het resultaat van die test was, zodat ze meteen hun behandeling of medicatie konden aanpassen. De digitale gegevensuitwisseling moet zeker nog verder worden ontwikkeld, voor een nog betere geïntegreerde zorg waarbij iedereen samenwerkt rond de patiënt.

Next article