Home » Chronisch Ziek » Een blik op de thuisverpleging van morgen
Chronisch Ziek

Een blik op de thuisverpleging van morgen

Met dank aan
Met dank aan

Het stijgende aantal chronisch zieken stelt ons in de nabije toekomst voor grote uitdagingen. Professionele medische zorg alleen zal niet langer volstaan. “Geïntegreerde multidisciplinaire modellen moeten het spectrum uitbreiden”, zegt Willy Vertongen, CEO van de partner voor zelfstandige praktijken thuisverpleging Mederi. “En ook thuismonitoring en aandacht voor preventie verdienen daarin een evenredige plaats.”

Tekst: Katrien Bonne

Waarom is het zorgmodel van morgen volgens u aan een grondige shift toe?
Willy Vertongen, CEO van Mederi.

“Het aantal chronisch zieken zit in stijgende lijn, denken we maar aan hoe kanker steeds vaker naar een chronische ziekte evolueert of hoe de vergrijzing het aantal mensen met dementie zal doen toenemen. De kwaliteit van de zorg, de omkadering van mantelzorgers, de tevredenheid van zorgverleners en het efficiënter inzetten van middelen zullen die evolutie absoluut moeten bijbenen. Vandaag legt een patiënt een parcours af in een systeem waarin veelal gehandeld wordt vanuit de eigen sector: van eerstelijnszorg naar ziekenhuis en weer terug. Technisch en logistiek, maar ook strategisch is die patient journey aan een optimalisatie toe.”

Hoe vult u dat concreet in?

“Door in gezamenlijk overleg de ziekenhuiszorg die perfect thuis kan plaatsvinden uit te besteden. Spelers uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen leveren nu al collectieve inspanningen om zorg op afstand in zorgcentrales op te zetten, denk maar aan permanent bemande technische units, waar duizenden patiënten tegelijk door hoogopgeleid personeel thuis gemonitord worden. Ze registreren parameters, bespreken die met elkaar en met de patiënt en beslissen waar nodig tot een interventie van specialisten of een opname. Die opvolging kan in bepaalde gevallen een ziekenhuisverblijf uitsluiten, maar er in geval van opname ook voor zorgen dat mensen weer sneller naar huis kunnen.”

Vandaag legt een patiënt een parcours af in een systeem waarin veelal gehandeld wordt vanuit de eigen sector: van eerstelijnszorg naar ziekenhuis en weer terug. Die patient journey is aan een optimalisatie toe.

Waarom is dat zo belangrijk?

“Chronisch ziek zijn impliceert niet alleen de aanwezigheid van een bepaald ziektebeeld, maar heeft ook een impact op de levenskwaliteit. Uiteraard kan het verhogen van het comfort dat laatste beduidend verbeteren, en waar ervaar je meer gemak dan in je eigen vertrouwde omgeving? Het gaat ook verder dan thuiszorg op zich. Mensen die thuis herstellen, doen dat graag in de beste omstandigheden: regel dus dat hun huis schoongemaakt wordt, de tuin onderhouden blijft en warme maaltijden aan huis bezorgd worden. Als beroepsgroep kunnen we dat niet meer alleen bolwerken. Daarom moeten we evolueren naar modellen van geïntegreerde samenwerking met duidelijke financiële afspraken. Die zijn we momenteel aan het opzetten.”

Meer inzetten op preventie is een derde pijler die de zorg van morgen maar beter in de steigers zet…

“Primaire preventie – het sensibiliseren van de brede bevolking – is belangrijk, maar ik ben ervan overtuigd dat thuiszorg ook het verschil kan maken in secundaire en tertiaire preventie. Secundaire preventie gaat bij mensen met risicofactoren zoals overgewicht of een hoge bloeddruk na wat er gedaan kan worden om die risico’s te beperken. Op zijn beurt zal tertiaire preventie er alles aan doen om bij reeds zieke mensen een verergering of een toename van de symptomen te voorkomen. Het zijn aspecten die meer en meer een plaats verdienen in de eerstelijnszorg, maar zeker ook in de thuisverpleging.”

Next article