Skip to main content
Home » Chronisch Ziek » Doelgerichte zorg, een nieuw hoofdstuk?
Chronisch ziek

Doelgerichte zorg, een nieuw hoofdstuk?

Iedereen heeft de mond vol van doelgerichte zorg, het is dus duidelijk dat dit de toekomst is. Heb jij een chronische aandoening? “Dan hoop ik dat jouw zorgverleners al op deze manier tewerkgaan”, zegt Else Tambuyzer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. “Want helaas zien we dat de brug tussen de theorie en de praktijk nog te vaak ontbreekt.”

In het verleden vertrok de geneeskunde steeds van symptomen, gevolgd door behandelingen voor die symptomen. Vaak wordt daarbij de persoon achter de symptomen vergeten. Bij doelgerichte zorg draaien we die denkwijze om. De centrale vraag wordt ‘Hoe kunnen we jouw levenskwaliteit verhogen?’. Elke persoon met een chronische aandoening heeft een eigen verhaal en wensen. Vanuit dat standpunt is het dan ook logisch dat je niet met één behandeling kan komen voor iedereen die met bijvoorbeeld nierfalen kampt.

Van levensdoelen naar zorgdoelen

Levenskwaliteit wordt voorop geplaatst. Mensen ervaren levenskwaliteit als ze kunnen doen wat voor hen belangrijk is. Er gaapt soms een enorme kloof tussen wat een patiënt belangrijk vindt en wat een zorgverlener belangrijk vindt. De oorzaak? Verschillen in prioriteiten en visie én communicatieproblemen. Er is dus hulp nodig om beide groepen op dezelfde golflengte te brengen. Hulp, omdat het niet zo eenvoudig is om je levensdoelen te achterhalen. Wat is voor jou kwaliteit van leven? Vind je zelfstandig kunnen wonen belangrijk?

In het verleden vertrok de geneeskunde steeds van symptomen, gevolgd door behandelingen voor die symptomen. Bij doelgerichte zorg draaien we die denkwijze om.

Dan kan een kinesist helpen met oefeningen en trucjes om zelf de trap op te kunnen. Een thuiszorgdienst kan huishoudelijke taken overnemen en een thuisverpleegkundige kan ’s ochtends en ’s avonds helpen. Het doel is dan om jou zelfstandig te laten wonen. De volgende stap is je levensdoelen bespreken met je zorgverlener. Die laatste moet tijd vrijmaken en je levensdoelen vertalen naar zorgdoelen. 

Digitale Doelzoeker

Een aantal jaar geleden lanceerden we onze Doelzoeker. Deze zet je aan het denken en biedt een concreet stappenplan om je levensdoelen in kaart te brengen en deze te bespreken met je zorgverlener en omgeving. Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat? We leggen het uit op vlaamspatientenplatform.be. In oktober nemen we de volgende horde. We lanceren dan een digitale versie van Doelzoeker. Daarmee zal je nog persoonlijker tewerk kunnen gaan door onder meer eigen foto’s te gebruiken. Ook zal het makkelijker worden om informatie met zorgverleners te delen en kan je eenvoudig aanpassingen doen. Je hebt zo’n digitale versie ook steeds bij de hand. Het zijn allemaal extra stappen richting een doelgerichte zorg.

Mensen ervaren levenskwaliteit als ze kunnen doen wat voor hen belangrijk is.

Onlangs sprak ik een patiënt die nog een stap verder ging: ‘Zorgverleners zouden standaard moeten polsen of je hebt nagedacht over je eigen doelen en waar je naartoe wil in het leven’. Daar dromen wij ook van. En we zijn hoopvol. Help jij mee Doelzoeker bekend te maken? Spreek erover met familie, vrienden of kennissen die er een beroep op kunnen doen. Hou onze website en sociale media in het oog, want vanaf oktober 2022 wordt de digitale Doelzoeker (volledig gratis!) verwacht. 

Next article