Skip to main content
Home » Chronisch Ziek » “Zo’n 70% van de epilepsiepatiënten is aanvalvrij”
Chronisch ziek

“Zo’n 70% van de epilepsiepatiënten is aanvalvrij”

In samenwerking met
In samenwerking met

Een functiestoornis in de hersenen zorgt ervoor dat mensen met epilepsie spontane, terugkerende aanvallen krijgen. “Dat kan zich uiten in verwardheid, staren of schokkende bewegingen”, zegt neuroloog prof. dr. Laura Seynaeve van UZ Brussel. “Epilepsie heeft dan ook een belangrijke impact op het leven”, vult Claudine Van Daele van de Epilepsie Liga aan.

Prof. dr. Laura Seynaeve

neuroloog

UZ Brussel

Claudine Van Daele

Epilepsie Liga

In België komt epilepsie voor bij 1 op de 100 tot 1 op de 200 mensen. Per jaar zijn er 1 op de 2.100 mensen die de diagnose krijgen. “De ziekte treft zowel mannen als vrouwen en treedt vaak op vanaf de kindertijd, maar kan zich ook op latere leeftijd manifesteren”, vertelt Seynaeve. “Ze kan aangeboren zijn door een hersenafwijking of het gevolg zijn van bijvoorbeeld een hersenletsel, infectie, beroerte of zuurstoftekort.” Volgens de Internationale Liga tegen Epilepsie is epilepsie een aandoening die spontane, terugkerende aanvallen van bewustzijnsverandering veroorzaakt. Seynaeve: “Die treden op door een ‘kortsluiting’ in de hersenen. Er is een overmatige ontlading omdat te veel hersencellen tegelijk te veel elektrische signalen doorgeven. Hierdoor wordt de normale hersenfunctie verstoord.”

Behandeling gebeurt meestal met medicatie. Wanneer de hersenbeschadiging zich op één locatie bevindt, wordt er soms gekozen voor een operatie.

Verschillende vormen

Epilepsie wordt ingedeeld in categorieën, afhankelijk van de symptomen tijdens een aanval. Seynaeve: “Zo zijn er aanvallen waarbij de patiënt iets ervaart, maar de omgeving niets opmerkt. Die aanvallen kunnen zich uiten als rare geuren, tintelingen of vlekken voor de ogen. Als een groter deel van de hersenen betrokken is, verliest de patiënt minstens deels het contact met de buitenwereld met soms ook spierschokken of smak-, kauw- of friemelbewegingen. Als de kortsluiting in beide hersenhelften plaatsvindt, kan dit aanvallen geven met bijvoorbeeld bewustzijnsverlies, schokkende bewegingen en stokken van de ademhaling. Ook een absence kan voorkomen: een korte aanval waarbij bewustzijnsverlies en oogknipperen optreden.”

Impact op het dagelijkse leven

De ziekte heeft een serieuze impact op iemands leven. Daarom wil de Epilepsie Liga patiënten ondersteunen. Van Daele: “Epilepsiepatiënten mogen alleen rijden als er al lange tijd geen aanvallen zijn geweest. Voor veel mensen met epilepsie voelt het niet mogen rijden als een beperking van hun vrijheid. Ook een job vinden is niet makkelijk, hoewel mensen wettelijk niet verplicht zijn om over hun ziekte te praten. We zeggen ook dat een zwangerschap mogelijk is, al vraagt het meer voorbereiding. En we adviseren mensen om de omgeving in te lichten en te vertellen wat zij kunnen doen op het moment van een aanval.”

Gelukkig is de prognose voor mensen met epilepsie goed. Ongeveer 60 tot 70% van de patiënten geraakt vrij van aanvallen. Seynaeve: “De behandeling gebeurt meestal met medicatie. Wanneer de hersenbeschadiging zich op één locatie bevindt, wordt er soms gekozen voor een operatie, zeker als de aanvallen nog voorkomen ondanks medicatie. Een ketogeen dieet kan in sommige gevallen ook verbetering opleveren. Er zijn dus oplossingen met goede resultaten.”

Next article